dimarts, 28 de novembre de 2017

Millora en l’àmbit de treball a 4t respecte al curs anteriorAlgunes raons per les quals la classe de quart ha millorat respecte a tercer són sobretot en relació al professorat i als alumnes.
En relació als alumnes, una de les raons per la qual diem que ha millorat la classe ha estat l’intercanvi d’alumnes que s’ha produït en barrejar les dues classes per tal de millorar la convivència. Seguint l’experiència que tenien els professors dels cursos passats amb els alumnes, sabien el comportament de cadascú, i així van aconseguir equilibrar les classes. Una altra conseqüència de la mescla ha estat la reducció de confiança entre els alumnes.
Molts alumnes “problemàtics” degut a les seves notes o a afers externs han abandonat el centre o han repetit curs, per tant, desapareixen distraccions a classe. No obstant això, han vingut nous alumnes, però aquests no són tan problemàtics com els que han marxat i estan menys hores a les classes d’aula normals ja que van a aules obertes, desdoblaments…
També hem de pensar que és un curs terminal i que per passar a batxillerat s’ha d’aprovar tot i són necessàries millors notes que a cursos inferiors, per tant, un s’ha de centrar més, estudiar més i comportar-se millor.
Els alumnes, cal recalcar que són cada vegada més grans i més madurs, per tant, com he dit abans, el comportament millora.
Respecte als professors, a l'haver-hi canvis al quadre de professors, implica que no hi hagi tanta confiança i les classes siguin més dinàmiques.
En conclusió, el comportament global de les dues classes a quart ha millorat parcial i notablement respecte al curs passat, tercer d’ESO, sobretot per motius referents als alumnes, assignatures i/o professors.

Àlex Barroso 4tA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada